Tuesday, December 25, 2012

Huawei Firmware Collection


A. Huawei U8661 Sonic Plus Firmware
  1. U8661 (Android 2.3) V100R001C17B827(China Unicom)(05010VVE)

 B. Huawei U8660 Firmware
  1. U8660 V100R001C17B861(China)(05010TBV)

C. Huawei U8650 AKA Sonic/Turkcell T20 Firmware
  1. U8650 V100R001C306B858(France_Audim_Ingram)(05010TDW)

D. Huawei U8520 Duplex Aka Huawei Deuce Firmware

E. Huawei U8510 AKA Ideos X3/Blaze Firmware
F.  Huawei U8500 Firmware
  1. U8500 (Android 2.2.1)V100R001C278B712

ကဲ ကိုယ့္ဖုန္းအမ်ဳိးအစားနဲ႔ ကိုက္တာေတြ ေဒါင္းၿပီး အဆင္ေျပႏိုင္ၾကပါေစ...
 
Copyright © 2010 kominmin. All rights reserved.